PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 W KROŚNIE

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 W KROŚNIE  


STRONA GŁÓWNA  |  KONCEPCJA PRZEDSZKOLA  |  AKTUALNOŚCI  |  NABÓR  |  PRIORYTETY I ZADANIA  |  GRUPY WIEKOWE   


BAZA  |  CZAS PRACY  |  PROGRAMY   |  ZAJĘCIA DODATKOWE  |  STATUT  | RODOKONTAKT


 

 

 

Konsultacje dotyczące monitoringu na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Krośnie

Zapraszamy Rodziców oraz Nauczycieli do udziału w konsultacjach na temat stosowania monitoringu wizyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Krośnie. Wszelkie uwagi prosimy wysyłać mailowo na adres: ewalorenc@sp6krosno.pl lub składać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie ul. Kletówki 1, 38-400 Krosno. Konsultacje zakończą się 31.10.2018 r.

Teresa Janusz 

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie

Zapraszamy  na ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu (w każdą drugą i czwartą środę miesiąca)
zajęcia trwają 60 minut, w godzinach 9.00 – 10.00
w zajęciach mogą wziąć udział wraz z dziećmi ich rodzice 
zajęcia odbywają się w grupach wiekowych odpowiadających wiekowi Państwa dziecka 
zajęcia są nieodpłatne 
na zajęciach obowiązuje obuwie zamienne 
można skorzystać z wybranych lub wszystkich zajęć. 

Zainteresowanych Rodziców prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 
Przedszkole Miejskie Nr 4 – 13 43 239 50

 

 

Przedszkole  Miejskie  Nr  4  w  Krośnie  -  ul.  Wyzwolenia  6  B,  tel.  13  43  239  50,  e-mail:  pm4krosno@interia.eu